NON-GMO w naszej ofercie

W naszej ofercie posiadamy paszę dla zwierząt wolną od GMO.

Sprzedajemy śrutę rzepakową i śrutę sojową - wolne od GMO.

Na potwierdzenie każdy klient dostaje przy zakupie u nas kopię certyfikatu.

Posiadamy specjalną przestrzeń magazynową przeznaczoną na ten cel. Przestrzeń ta jest specjalnie wydzielona i oznaczona.

Spełniamy wymagania zawarte w Art. 24 i 25 Rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 oraz Art. 4 i 5 Rozporządzenia (WE) nr 1830/2003.

Szczegółowe informacje dostępne telefonicznie pod numerem stacjonarnym 83 353 50 28 lub komórkowym 608 291 710.

NASI PARTNERZY