Skład chemiczny:

  • 6% wapń (Ca)
  • 25 ppm - srebro (Ag)

Viflo Cal S jest dolistnym nawozem wapniowym przeznaczonym do poprawy zaopatrzenia w wapń drzew i krzewów owocowych oraz warzyw. Wapń w nawozie występuje w połączeniu z cząsteczkami nanosrebra, co zapewnia zdecydowanie szybsze pobranie wapnia i jego przemieszczenie w roślinie. Nanocząsteczki zapewniają dodatkowo lepsze natlenienie komórek roślinnych, aktywizują procesy życiowe roślin, takie jak fotosynteza, oddychanie, pobieranie i transport w roślinie składników pokarmowych oraz stymulują mechanizmy obronne roślin. Zaleca się stosować 2 - 4 tygodnie przed zbiorem owoców. Poprawia wybarwienie, jędrność owoców oraz wzmacnia odporność na choroby przechowalnicze.

Szczegółowe informacje dostępne telefonicznie pod numerem stacjonarnym 83 353 50 28 lub komórkowym 608 291 710.