Historia

Historia Rolniczego Zrzeszenia Spółdzielczego „Rol-Kąt” w Brzozowym Kącie sięga lat sześdziesątych dwudziestego wieku. W tamtym czasie we wsi Brzozowy Kąt istniała potrzeba utworzenia instytucji społeczno-gospodarczej dla rolników, której celem byłaby pomoc w zwiększeniu i doskonaleniu produkcji rolnych.

Dnia 12.02.1965r. został podpisany akt notarialny (umowa sprzedaży i wniosek o wpis praw własności), w którym jeden z mieszkańców  wioski sprzedał swój areał na rzecz Kółka Rolniczego w Brzozowym Kącie (powierzchnia ponad 2,7 ha). Kółko przez lata oferowało szereg usług wspomagających procesy rolnicze, pomagało rolnikom dobrze gospodarować gruntami i stopniowo rozwijać swoje gospodarstwa.

W roku 1974 Kółko Rolnicze w Brzozowym Kącie weszło w skład Spółdzielni Kółek Rolniczych w Komarówce Podlaskiej i stanowiło filię jako Zakład Usług Mechanizacyjnych. Wtedy zmienił się charakter prowadzonej działalności. Zakład obsługiwał dwie wsie (210 gospodarstw) o łącznej powierzchni 1476 ha użytków rolnych, w tym 960 ha gruntów ornych. Był wyposażony w 11 ciągników rolniczych wraz z zestawem maszyn towarzyszących oraz 2 indywidualne (średnie). Niestety więcej niż połowa z nich wymagała kapitalnego remontu.

Ciągniki rolnicze były eksploatowane ponad plan - o ponad 3 tysiące godzin więcej niż planowano. Prawidłowe funkcjonowanie zakładu burzył brak bezpośredniego kierowania działalnością, do tego brak kierowców i omłotowych. Wtedy zakład musiał przekazać dwa ciągniki rolnicze na rzecz Spółdzielni Kółek Rolniczych w Komarówce Podlaskiej. Członkowie zakładu próbowali polepszyć sytuację, organizowali Walne Zebrania Członków, na których debatowali na tematy dotyczące działalności zakładu, sprawności i wielkości taboru, wykonywanych usług i ich finansowania.

W 1976 roku w szkoleniu uprawniającym do uzyskania świadectwa wykwalifikowanego rolnika uczestniczyło 25 osób w tym 5 kobiet. Organizowano placówki opieki sezonowej dla dzieci (1 dziedziniec, 1 plac zabaw z 25 dzieci). Organizowano racjonalną gospodarkę paszową. Planowano budowy obór i gospodarstwa ze specjalistyczną gospodarką rolną. Z roku na rok zwiększano limity wykonywanych prac.

W 1980 roku złożono podanie o nadanie jednostce statutu Kółka Rolniczego i zatwierdzenie składu zarządu. Podanie zostało przyjęte i pozytywnie rozpatrzone („Kółko” przestało być tylko filią SKR-u). W roku 1982 Kółko Rolnicze w Brzozowym Kącie zostało wpisane do rejestru kółek rolniczych.

W kolejnych latach działalności Kółka Rolniczego w Brzozowym Kącie debatowano na temat odłączenia kółka od SKR-u. W 1993 roku nastąpiło rozliczenie kółek rolniczych należących do SKR-u, a na Zebraniu Zarządu Kółka Rolniczego w Brzozowym Kącie omówiono warunki przejęcia bazy. W lipcu 1993r. nastąpiło przekazanie przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Komarówce Podlaskiej majątku trwałego bazy rolniczej w Brzozowym Kącie na rzecz Kółka Rolniczego w Brzozowym Kącie. W skład przekazanego majątku wchodziła: wiata, szopogaraż, dystrybutor, utwardzenie placu, studnia, ogrodzenie, magazyn paliw i ubikacja. Dodatkowo Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Komarówce Podlaskiej zobowiązała się do, naprawy instalacji elektrycznej i dystrybutora, oszklenia pomieszczeń, zamontowania bojlera elektrycznego i pompy hydroforowej, naprawy i rozliczenia telefonu oraz wpłaty na konto Kółka Rolniczego kwoty 100 mln starych złotych.

Na Walnym Zebraniu Kółka Rolniczego w Brzozowym Kącie 16.12.1993r. przedstawiono założenia działalności kółka. W 1994 roku podpisano umowę z TP S.A., podpisano akt notarialny, w którym ustanowiono hipotekę kaucyjną kółka, założono pomocniczy rachunek bankowy, zamontowano wodomierz jednostrumieniowy i liczniki prądowe. Zatrudniono jedną osobę na umowę o pracę, pozostali członkowie kółka zlecone prace wykonywali społecznie. Zmieniono nazwę kółka na Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze „Rol-Kąt” w Brzozowym Kącie. Na dzień 04.09.1994r. „Rol-Kąt” liczył 32 członków.

Od roku 1994 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze „Rol-Kąt” w Brzozowym Kącie diametralnie zmienił swoje oblicze. Jest prężnie rozwijającym się przedsiębiorstwem, współpracującym z przodującymi na rynku producentami pasz, nawozów i środków ochrony roślin. Każdego roku działalność „Rol-Kątu” generuje zyski, dzięki czemu może rozwijać swoją działalność inwestując w nowy sprzęt i technologie z dziedziny dystrybucji pasz, transportu i magazynowania. Wysoki poziom jakości usług „Rol-Kątu” potwierdza wprowadzony System Zapewniania Jakości, a oferowane usługi są wysoce cenione wśród klientów.

Tags: 

Ostatnio dodane do naszej bazy:

DR GREEN PRIME
ViTotal Agro AQUA pH
DANKO TRIO
ViTotal Agro N34
ViTotal Agro Bor
DR GREEN QUALITY
DR GREEN ZBOŻA
DR GREEN START
DR GREEN Universal
Polifoska 5
POLIFOSKA
Mix-Calc z Dwikóz
RSM
Fosfarm 4-10-15
Amofoska NPK 5-10-25 z borem
OPTIPLON 4
TARNOGRAN 25
Pulan
WAPNO NAWOZOWE Z DWIKÓZ
magnesia CALC
Starter Cielak
PROTAMIX BO
OFERTA SKUPU ZBOŻA
Żywa kreda H+

Szukaj produktów firmy:

AGROCHEM PUŁAWY
Agronas
Alrior Bank
Chemirol
Colchem
DANKO
Defalin
DR GREEN
FOLGOS
Fregata S.A.
Goldpasz
Greenland
Grupa Azoty
Josera
K+S Polska
Luvena
MINERAL
Nieokreślono
Probio
Promyk Agro
Rol-Kąt
Saatbau
Saatzucht Gleisdor
ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o.
Target
Trouw Nutrition
Wald Gold
Zakład Obrotu Towarami Sp. z o.o.

Wszystkie nazwy, znaki i loga towarowe oraz firm użyte na naszej stronie są własnością ich właścicieli i zostały użyte jedynie w celu identyfikacji sprzedawanych przez nasz podmiot produktów tych firm.
Kliknij w odpowiedni znak, aby wyszukać produktów danej firmy oferowanych w naszym punkcie sprzedaży.